Numãr curent - Live Literature
BOEMA 96  /   Februarie - 2017
Din cuprins

Poezie: Valeriu dg Barbu (p.5), Andra Elena Pelineagrã (p.9), Ioan Gheorghitã (p.10), Ignatie Grecu (p.13), Maria Ieva (p.21), Petre Manolache (p.24), Marilena Velicu (p.25), Vasile Dan Marchis (p.30), Lidia Grosu (p.31), Corina Gherman (p.35), Laura Cãtãlina Dragomir (p.37), Marin Moscu (p.38), Mihaela Oancea (p.39), Elena Drãghici (p.40), Cristian Chiripuci (p.40)

Prozã: Angela Burtea: Andrei (p.6), Ionela Luisa Bejan: Dansul ielelor (p.32)

Eseu: Cristian Biru: Curs minor de metaforã - IV (p.7), Ana Maria Balosin: Frica (p.17), Ionel Necula: Centenar Maiorescu - Un Lessing valah (p.33)

Cronicã de carte: Lidia Grosu: Poetul Alex Cetãteanu - “De la Herodot cetire” (p.11), Titi Damian: Din nou aproape, de Cucu Stefãnescu (p.14), Valentina Becart: Te-am regãsit printre sunetele abia perceptibile (p.26), Lucia Pãtrascu: Euridice – Elegia de la Corod, de Constantin Oancã (p.36)

Note de lecturã: Cristian Biru: Cenaclul de la Roma (p.4), Lucia Pãtrascu: Note de lector, de Dumitru Anghel (p.22), Mihai Vintilã: Dumitru Anghel - Note de lector (p.28)

Eminesciana: Constantin Oancã: Timp si eternitate în poezia eminescianã (p.3)

Meridiane: Raphael Ntamack (Camerun): Poezie, traducere din limba francezã de Cornelia Balan Pop (p.20), Giuseppe Romano (Italia): Poezie, traducere din limba italianã de Livia Mãrcan (p.23)

Teatru: Ioana Iacob: Gestul lui ne-a miscat pânã la lacrimi (p.18)

Cãrti: Redactia: Cãrti sosite la redactie (p.41)

Graficã:
Coperta I: Jim Warren – Surreal Painting
Coperta a IV-a: Toulouse Lautrec - La Goulue arrivant au Moulin Rouge
Interior: graficã de Paul Sân-Petru

 

Descarcã revista BOEMA în format PDF

 

În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în mod direct de conţinutul materialelor publicate


Vezi ARHIVA

LISTA AUTORILOR

CÃRTI COLECTIVE DE CREATII LITERARE

O NOUÃ ANTOLOGIE LITERARÃ

ABONAMENTE SI COMENZI

DONATI 2% PENTRU REVISTA

ALTE DONATII, SPONSORIZÃRI