Numãr curent
BOEM@ 102  /   August - 2017
Din cuprins

Poezie: Dragoș Niculescu (p.5), Nicolae Mătcaș (p.6), Ioan Romeo Roșiianu (p.13), Ignatie Grecu (p.14), Lucica Dragoș (p.18), Tănase Carașca (p.19), Silvan G. Escu (p.21), Daniel Lăcătuș (p.23), Marin Ifrim (p.24), Alensis de Nobilis (p.26), Maria Bendou (p.30), Corina Petrescu (p.33), Mönika Töth (p.36), Melania Rusu Caragioiu (p.37), Elena Andreea Cojocaru (p.38), Ioana-Codruța Tudoriu (p.39), Cristian Chiripuci (p.40)

Proză: Ioan Gheorghiță: Și apele curgeau învolburate (p.9), Angela Burtea: Eu, tu - noi (p.11), Elena Netcu: Legenda emirului Nogai (p.15), Maria Strîmbei: Despre muzica divină și alte sinestezii ieftine (p.28), Andreea Gabriela Rusu: Infern (p.29), Petre Rău: Amurg dedus (p.31), Leon-Iosif Grapini: Copilul și armata (p.35)

Eseu: Cristian Biru: Curs minor de metaforă - (X) (p.7),  Petre Rău: Autograf (p.32)

Cronică de carte:Catinca Agache: Daniel Corbu și fabuloasa Januvia (p.3), Ioan Romeo Roșiianu: Ioan Dragoș și poezia unei vieți ascunse-ntre coperți (p.12), Ioan Enache: În căutarea stării de bine (p.17), Ioan Vasiu: În poesía Constanței Abălașei-Donosă se aud “foșnete de amintiri” (p.34)

Note de lectură: Mihai Vintilă: Nici măcar pentru văduve (p.20), Lucia Pătrașcu: Mioara Bahna: Dublin – miracolul normalității (p.22), Aureliu Goci: Poezia ființei, iubirea și tentația cosmogonică (p.25)

Meridiane: Yves Broussard (France): Versuri în traducerea Corneliei Bălan Pop (p.27)

Cărți: Redacția: Cărți sosite la redacție (p.41)

 

Grafică:
Coperta I:    Colecția InfoArt - Calul de foc
Coperta IV:  Romeo Savoie - Arbres

Interior:       desene de Elena Liliana Fluture

 

 

Descarcã revista BOEMA în format PDF

 

În numele libertăţii absolute de exprimare, autorii răspund în mod direct de conţinutul materialelor publicate


Vezi ARHIVA

LISTA AUTORILOR

CÃRTI COLECTIVE DE CREATII LITERARE

O NOUÃ ANTOLOGIE LITERARÃ

ABONAMENTE SI COMENZI

DONATI 2% PENTRU REVISTA

ALTE DONATII, SPONSORIZÃRI